Sự thay đổi Định vị thương hiệu trong thời đại số

Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Đặc biệt những gì thuộc marketing – một lĩnh vực chẳng bao giờ bất biến.

Việc định vị thương hiệu giờ đây cũng khác rất nhiều so với thời gian trước.

Vậy trong thời đại số, việc định vị thương hiệu đã thay đổi như thế nào? Nó có trở nên khó khăn hơn hay không?

Thương hiệu là gì?

Thương hiệu là gì

Theo cách nghĩ truyền thống, thương hiệu là  1 bộ hình ảnh – thường là tên gọi, logo, slogan phân biệt với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp với đối thủ. Nó cũng đóng vai trò như nơi tập trung tất cả các giá trị từ các chiến lựơc truyền thông.

Trong những năm gần đây thương hiệu còn trở thành đại diện cho trải nghiệm tổng thể của khách hàng mà doanh nghiệp đem lại. Do đó, thương hiệu có thể được dùng như một nền tảng cho chiến lược của doanh nghiệp vì bất kì hành động nào doanh nghiệp tham gia đều sẽ được gắn kết với thương hiệu ấy.

Định vị thương hiệu

Khái niệm thương hiệu được liên hệ chặt chẽ với định vị thương hiệu. Để thiết lập giá trị lớn mạnh, một thương hiệu phải có sự định vị rõ ràng và thống nhất, cũng như một bộ xác thực những điểm khác biệt hóa để củng cố định vị ấy. Định vị thương hiệu về cơ bản là một lời hứa hấp dẫn mà doanh nghiệp truyền thông để chiếm lấy tâm trí và trái tim khách hàng. Để thể hiện sự trung thực và chân thành của thương hiệu, người làm marketing phải hoàn thành những lời hứa này bằng các hành động thực tế.

Xem thêm về: Cách định vị thị trường mục tiêu

Thương hiệu truyền thống

Xây dựng thương hiệu

Theo cách nghĩ truyền thống, thương hiệu là 1 bộ hình ảnh – thường là tên gọi, logo, slogan phân biệt với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp với đối thủ. Nó cũng đóng vai trò như nơi tập trung tất cả các giá trị từ các chiến lựơc truyền thông.

Trong những năm gần đây thương hiệu còn trở thành đại diện cho trải nghiệm tổng thể của khách hàng mà doanh nghiệp đem lại. Do đó, thương hiệu có thể được dùng như một nền tảng cho chiến lược của doanh nghiệp. Vì bất kì hành động nào doanh nghiệp tham gia đều sẽ được gắn kết với thương hiệu ấy.

Định vị thương hiệu

Khái niệm thương hiệu được liên hệ chặt chẽ với định vị thương hiệu. Để thiết lập giá trị lớn mạnh, một thương hiệu phải có sự định vị rõ ràng và thống nhất. Cần phải có một bộ xác thực những điểm khác biệt hóa để củng cố định vị ấy.

Định vị thương hiệu về cơ bản là một lời hứa hấp dẫn mà doanh nghiệp truyền thông để chiếm lấy tâm trí và trái tim khách hàng. Để thể hiện sự trung thực và chân thành của thương hiệu, người làm marketing phải hoàn thành những lời hứa này bằng các hành động thực tế.

>>> Xem thêm: 10 quy tắc dành cho chiến lược thương hiệu

Định vị thương hiệu trong thời đại số

digital branding


Trong nền kinh tế số, khách hàng mục tiêu được trao quyền để đánh giá và kiểm tra bất kì lời hứa hẹn nào từ doanh nghiệp/thương hiệu nhờ vào sự phát triển của truyền thông xã hội. Các thương hiệu không thể đưa ra những lời hứa hão, không chứng thực. Mỗi một hành động của doanh nghiệp đều cần sự đồng thuận và ủng của khách hàng. Còn nếu không đó chỉ là những hành động che đậy của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Rủi ro khi tái định vị thương hiệu- Làm sao để tái định vị thương hiệu thành công?

Thay đổi trong thời đại số

Ngày nay việc liên tục truyền thông lặp đi lặp lại nhận diện và định vị thương hiệu là chưa đủ. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, vòng đời sản phẩm ngắn hơn. Các xu hướng thay đổi nhanh chóng hơn. Một thương hiệu phải đủ linh hoạt để thay đổi và ứng biến trong những tình huống nhất định.

Tuy nhiên cần phải giữ tính nhất quán là cá tính và quy tắc của thương hiệu đó. Khi cốt lõi của thương hiệu được giữ đúng với gốc rễ của nó thì những hình ảnh bên ngoài có thể linh hoạt. Ví dụ như Google với những vòng tròn tượng trưng, luôn có những biến thể linh hoạt cho nó vào những tình huống riêng, và rất nhiều những hình ảnh được biến thể chúng ta gặp trong cuộc sống mà từ 1 cái liếc nhìn ta đã biết nó là gì rồi.

>>> Xem thêm: Brand Image Measurement – Đo lường hình ảnh thương hiệu thế nào cho đúng?

Share

Gọi ngay