13/01/2022
Hành vi khách hàng, người tiêu dùng ngành y tế, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe

Hành vi khách hàng, người tiêu dùng ngành y tế, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe

Tại sao bạn cần quan tâm đến hành vi khách hàng, người tiêu dùng ngành y tế, dược phẩm và chăm sóc […]
10/01/2022

Chiến lược Marketing dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho phòng khám/bệnh viện – Hướng dẫn chi tiết

Chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) là tập hợp các biến số mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được mà […]
07/01/2022
marketing dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe

Kinh doanh, marketing dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cần lưu ý những gì?

Ngành dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Đặc biệt, khi COVID-19 […]
05/01/2022

Marketing sản phẩm mới ngành y tế, dược phẩm

Phát triển và thương mại hóa các sản phẩm mới trong ngành dược phẩm, y tế mới là điều tất yếu và […]
Gọi ngay