Empirical Research – Nghiên cứu thực nghiệm là gì?

Phần lớn các quyết định của con người được thực hiện dựa trên các bằng chứng khác nhau, nghĩa là có thể đo lường, chứng minh hợp lệ hoặc dự đoán được. Khi chọn lựa giữa các lựa chọn khác nhau, mỗi người đều có xu hướng thiên về những lựa chọn được chứng minh là có hiệu quả. Đây là cách tiếp cận tương tự được áp dụng trong nghiên cứu thực nghiệm.

1-Nghiên cứu thực nghiệm là gì?

Nghiên cứu thực nghiệm (empirical research) là một loại phương pháp nghiên cứu sử dụng bằng chứng có thể kiểm chứng để đi đến kết quả nghiên cứu. Nói cách khác, loại nghiên cứu này chỉ dựa vào bằng chứng thu được thông qua các phương pháp thu thập dữ liệu khoa học hoặc quan sát.

Nghiên cứu thực nghiệm là gì

Nghiên cứu thực nghiệm có thể được thực hiện bằng phương pháp quan sát, dữ liệu được thu thập có thể là dữ liệu định tính hoặc định lượng. Nghiên cứu thực nghiệm là nghiên cứu khoa học để đo lường xác suất thực nghiệm của nghiên cứu, không giống như nghiên cứu lý thuyết phụ thuộc vào các quan niệm định sẵn.

Trong nghiên cứu thực nghiệm, nhà nghiên cứu đi đến kết quả bằng cách kiểm tra bằng chứng thực nghiệm của mình bằng phương pháp quan sát. Nghiên cứu thực nghiệm được tách biệt với các nghiên cứu khác bởi tính năng và phương pháp của nó.

2-Lợi ích của nghiên cứu thực nghiệm

Lợi ích của nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm là một trong những phương pháp điều tra hữu ích nhất. Nó có thể được sử dụng để xác nhận nhiều giả thuyết trong các lĩnh vực khác nhau phục vụ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Trong pháp luật: Trong pháp luật, nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng để nghiên cứu các thể chế, quy tắc, thủ tục và nhân sự của pháp luật, nhằm tìm hiểu cách họ vận hành và những tác động của chúng. Nó sử dụng các phương pháp trực tiếp hơn là các nguồn thứ cấp và điều này giúp bạn đi đến kết luận hợp lệ hơn.
  • Trong y học: Trong y học, nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng để kiểm tra và xác nhận nhiều giả thuyết và tăng kiến ​​thức của con người.
  • Trong nhân học: Trong nhân học, nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng như một phương pháp nghiên cứu có hệ thống dựa trên bằng chứng về các mô hình hành vi và văn hóa của con người. Điều này giúp xác nhận và nâng cao kiến ​​thức của con người. Từ đây các doanh nghiệp có thể sử dụng những thông tin này để cải tiến sản phẩm hoặc thực hiện các chiến dịch marketing phù hợp với người tiêu dùng.

Xem thêm: Cách nghiên cứu thị trường trong kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), startups

3-Đặc điểm của nghiên cứu thực nghiệm

Đặc điểm của nghiên cứu thực nghiệm

Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu thực nghiệm bao gồm một loạt câu hỏi hướng dẫn điều tra. Trong nhiều trường hợp, những câu hỏi nghiên cứu này có thể tạo thành giả thuyết nghiên cứu có thể kiểm định bởi các phương pháp định tính và định lượng dựa trên bản chất của nghiên cứu.

Trong một nghiên cứu thực nghiệm, các câu hỏi nghiên cứu được xây dựng xung quanh vấn đề cốt lõi của nghiên cứu, đó là vấn đề trọng tâm mà nghiên cứu tìm cách giải quyết. Họ cũng xác định quá trình nghiên cứu bằng cách nhấn mạnh mục đích và mục tiêu cụ thể của cuộc điều tra có hệ thống.

Mẫu

Mẫu dữ liệu dùng để nghiên cứu được phân định rõ ràng và được đặt trong bối cảnh nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Một nghiên cứu thực nghiệm cũng nêu rõ các phương pháp được áp dụng trong cuộc điều tra có hệ thống. Ở đây, quy trình nghiên cứu được mô tả chi tiết bao gồm các tiêu chí lựa chọn cho mẫu dữ liệu, phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng cộng với các công cụ kiểm tra.

4-Quy trình nghiên cứu thực nghiệm

Quy trình nghiên cứu thực nghiệm gồm có 5 giai đoạn liên kết chặt chẽ với nhau, có tầm quan trọng như nhau. Quá trình này phác thảo rõ ràng các giai đoạn khác nhau liên quan đến việc tạo ra giả thuyết nghiên cứu và kiểm tra các giả thuyết này một cách có hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu thực nghiệm.

Quy trình nghiên cứu

Quan sát

Đây là quá trình thu thập dữ liệu thực nghiệm cho nghiên cứu. Ở giai đoạn này, nhà nghiên cứu tập hợp dữ liệu thực nghiệm có liên quan bằng các phương pháp quan sát định tính hoặc định lượng. Điều này được thực hiện trước để có thể đưa ra các giả thuyết nghiên cứu.

Cảm ứng

Ở giai đoạn này, nhà nghiên cứu sử dụng lý luận quy nạp để đi đến kết luận nghiên cứu có thể xảy ra dựa trên dữ liệu thu được từ quan sát của mình. Nhà nghiên cứu tạo ra một giả định chung cố gắng giải thích dữ liệu thực nghiệm và họ tiếp tục quan sát dữ liệu thực nghiệm phù hợp với giả định này.

Suy luận

Đây là giai đoạn suy luận. Đây là nơi nhà nghiên cứu tạo ra các giả thuyết bằng cách áp dụng logic và tính hợp lý vào quan sát của mình.

Kiểm tra

Ở đây, nhà nghiên cứu đặt các giả thuyết để kiểm tra bằng các phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng. Trong giai đoạn thử nghiệm, nhà nghiên cứu kết hợp các công cụ điều tra có hệ thống có liên quan với các phương pháp thực nghiệm để đi đến kết quả khách quan hỗ trợ hoặc phủ nhận các giả thuyết nghiên cứu.

Đánh giá

Đánh giá là giai đoạn cuối cùng trong một nghiên cứu thực nghiệm. Ở đây, nghiên cứu phác thảo dữ liệu thực nghiệm, kết quả nghiên cứu và các lập luận hỗ trợ cộng với bất kỳ thách thức nào gặp phải trong quá trình nghiên cứu.

5-Thu thập dữ liệu cho nghiên cứu thực nghiệm

Dữ liệu cho nghiên cứu thực nghiệm có thể được thu thập bằng các phương pháp thu thập dữ liệu định tính hoặc định lượng. Dưới đây là một số phương pháp thu thập dữ liệu có thể sử dụng cho nghiên cứu thực nghiệm.

Dữ liệu nghiên cứu

Khảo sát

Một cuộc khảo sát là một phương pháp thu thập dữ liệu thường được các nhà nghiên cứu sử dụng để thu thập các tập hợp dữ liệu lớn từ một số người trả lời cụ thể liên quan đến một đối tượng nghiên cứu. Phương pháp thu thập dữ liệu này thường được sử dụng để thu thập dữ liệu định lượng , mặc dù nó cũng có thể được triển khai trong quá trình nghiên cứu định lượng.

Một khảo sát chứa một tập hợp các câu hỏi có thể bao gồm từ câu hỏi đóng đến câu hỏi mở cùng với các loại câu hỏi khác xoay quanh đối tượng nghiên cứu. Một cuộc khảo sát có thể được thực hiện thông qua phát bảng câu hỏi hoặc thông qua các biểu mẫu online như Google Form, Survey Monkey,…

Bài viết liên quan: Khảo sát trải nghiệm khách hàng – Mẫu bảng câu hỏi khảo sát

Thí nghiệm

Dữ liệu cũng có thể thu thập bằng cách dùng thí nghiệm. Thí nghiệm là một dạng mô phỏng có thể được kiểm soát, trong đó một hoặc nhiều biến nghiên cứu có thể được thao tác bằng cách sử dụng một bộ các quy tắc để xác nhận hoặc bác bỏ giả thuyết nghiên cứu.

Thí nghiệm thường được sử dụng để đo lường mối quan hệ nhân quả. Đây là một phương pháp thu thập dữ liệu không thể thiếu trong một nghiên cứu thực nghiệm vì nó liên quan đến việc kiểm tra các giả định được tính toán để đi đến kết quả nghiên cứu và dữ liệu hợp lệ nhất.

Nghiên cứu các trường hợp điển hình

Đây là một phương pháp thu thập dữ liệu phổ biến trong một nghiên cứu thực nghiệm. Phương pháp này được sử dụng để khám phá ra các thông tin chuyên sâu về đối tượng nghiên cứu, dữ liệu thu được có thể đóng vai trò là dữ liệu thực nghiệm.

Phương pháp này liên quan trực tiếp đến quá trình chọn mẫu nghiên cứu để có thể xác định mẫu có liên quan đến đối tượng nghiên cứu.

Quan sát

Phương pháp quan sát là phương pháp thu thập dữ liệu định tính, đòi hỏi nhà nghiên cứu phải nghiên cứu hành vi của các biến nghiên cứu trong môi trường tự nhiên của họ để thu thập thông tin liên quan có thể dùng làm dữ liệu thực nghiệm.

Muốn thực hiện nghiên cứu thực nghiệm?

Doanh nghiệp của bạn muốn thực hiện nghiên cứu thực nghiệm để kiểm tra xem sản phẩm của mình đã đúng insight khách hàng hay chưa? Chiến dịch truyền thông đã truyền tải đúng thông điệp chưa? Hay thử nghiệm sản phẩm mới có đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng? …

DTM Consulting có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường có thể giúp doanh nghiệp bạn thực hiện những nghiên cứu đem lại nhiều thông tin hữu ích, giúp cho việc ra các quyết định marketing hợp lý và đúng đắn.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), startups muốn triển khai nghiên cứu thị trường nhưng không có nhiều ngân sách để thuê ngoài hoàn toàn thì DTM Consulting hiện đang cung cấp dịch vụ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, INSIGHT KHÁCH HÀNG nhằm tối ưu hóa nguồn lực có trong doanh nghiệp.

LIÊN HỆ để nhận phân tích và đánh giá từ chuyên gia.

TƯ VẤN và HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI nghiên cứu thị trường, khách hàng

Nguồn: Formpl

Share

Gọi ngay