Phương pháp nghiên cứu thực địa field research - Kế hoạch triển khai dtm consulting

Phương pháp nghiên cứu thực địa – Kế hoạch triển khai (cập nhật 2023)

Nghiên cứu thực địa hay field research là một phương pháp nghiên cứu nhằm hiểu thái độ, hành vi, vai trò, tổ chức của một nhóm hoặc cá nhân trong bối cảnh tự nhiên của họ

1/ Nghiên cứu thực địa là gì?

Field research hay còn gọi là nghiên cứu thực địa/khảo sát thực địa. Nghiên cứu thực địa là một phương pháp nghiên cứu định tính liên quan đến việc hiểu và giải thích các tương tác xã hội của các nhóm người, cộng đồng và xã hội bằng cách quan sát và tương tác với mọi người trong bối cảnh tự nhiên của họ.

Mục tiêu của nghiên cứu thực địa  là quan sát và diễn giải đối tượng nghiên cứu trong môi trường tự nhiên của nó. Nó được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu về con người và các ngành nghề chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, nó kết nối lý thuyết và nghiên cứu thực tế bằng cách phân tích định tính dữ liệu.

Nghiên cứu thực địa cho phép các nhà nghiên cứu xác định và quan sát các đối tượng, đồng thời giúp rút ra mối tương quan giữa các đối tượng và môi trường xung quanh cũng như cách môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng đến hành vi.

Nó cung cấp thông tin chuyên sâu về các chủ đề vì chúng được quan sát và phân tích trong một thời gian dài.

Nghiên cứu thực địa cho phép các nhà nghiên cứu lấp đầy khoảng trống dữ liệu có thể hiểu được bằng cách tiến hành nghiên cứu sơ cấp chuyên sâu.

Liên quan: Emphatic – Nghiên cứu xâm nhập

2/ Ưu nhược điểm của nghiên cứu thực địa

Ưu điểm

Ưu điểm chính của nghiên cứu thực địa là kết quả đại diện cho nhiều tình huống và môi trường hơn. Các nhà nghiên cứu đưa ra một phân tích dữ liệu chi tiết có thể được sử dụng làm dữ liệu chính cho nhiều giả thuyết nghiên cứu khác nhau.

Hơn nữa, nghiên cứu thực địa có khả năng tìm ra các sự kiện xã hội mới hơn mà bối cảnh hoặc cộng đồng và những người tham gia có thể không biết. Quan trọng nhất, thường không có sự giả mạo dữ liệu hoặc biến, vì dữ liệu được thu thập từ cài đặt tự nhiên.

  • Cho phép quan sát trong khung cảnh tự nhiên
  • Chọn các tín hiệu tinh tế
  • Cho phép khám phá sâu góp phần đánh giá đầy đủ những gì đang được nghiên cứu, bao gồm cả “tại sao” xung quanh hành vi của con người

Nhược điểm

Các phương pháp nghiên cứu thực địa khác nhau liên quan đến việc các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu và đắm mình vào lĩnh vực nghiên cứu để thu thập dữ liệu.

  • Việc thu thập dữ liệu này có thể tốn kém và mất thời gian.
  • Thông tin thu được thường được thực hiện thông qua quan sát các nhóm nhỏ và điều này có thể thiếu hiểu biết và tác động đối với nhóm nghiên cứu lớn hơn.
  • Yêu cầu mức độ nhạy cảm cao của nhà nghiên cứu đối với tác động của nghiên cứu và sự hiện diện của họ đối với người tham gia và dữ liệu
  • Nguy cơ phản ứng, trong đó các đối tượng nghiên cứu có thể thay đổi hành vi của họ so với hành vi bình thường do được nghiên cứu
  • Các cân nhắc về đạo đức liên quan đến nghiên cứu nội bộ
  • Có thể mất tính khách quan

Các phương pháp nghiên cứu thực địa

Các phương pháp nghiên cứu thực địa bao gồm: nghiên cứu dân tộc học, quan sát trực tiếp, quan sát người tham gia và phỏng vấn định tính. Mỗi phương pháp này được mô tả ở đây. Các thuật ngữ liên quan đến những chủ đề này và các chủ đề khác trong nghiên cứu thực địa, bao gồm:

Nghiên cứu dân tộc học (ethnography).

Loại công việc thực địa này đặc biệt liên quan đến công việc thực địa ghi lại và phân tích văn hóa, xã hội hoặc cộng đồng. Phương pháp nghiên cứu này phổ biến nhất được sử dụng trong nhân học xã hội, xã hội và cộng đồng.

Phỏng vấn định tính

Các cuộc phỏng vấn định tính cung cấp cho các nhà nghiên cứu thông tin chi tiết. Thông tin rộng lớn này được tách biệt để đưa ra các suy luận liên quan đến nhóm mẫu. Dữ liệu này được thu thập bằng cách thực hiện các cuộc phỏng vấn không chính thức, đàm thoại hoặc trong một cuộc phỏng vấn kết thúc mở.

Quan sát trực tiếp

Quan sát trực tiếp là một phương pháp nghiên cứu trong đó nhà nghiên cứu theo dõi và ghi lại các hoạt động của các cá nhân hoặc nhóm tham gia vào các hoạt động hàng ngày của họ. Các quan sát có thể không có cấu trúc hoặc có cấu trúc.

Quan sát phi cấu trúc liên quan đến việc nhà nghiên cứu quan sát con người và sự kiện và ghi lại những quan sát của mình dưới dạng ghi chú thực địa. Các quan sát được ghi lại một cách toàn diện và không có sự trợ giúp của một hướng dẫn hoặc giao thức được xác định trước.

Mặt khác, quan sát có cấu trúc là một kỹ thuật trong đó nhà nghiên cứu quan sát mọi người và sự kiện bằng cách sử dụng một hướng dẫn hoặc giao thức thiết lập đã được phát triển trước thời hạn.

Xem thêm: Phương pháp quan sát trong nghiên cứu thị trường thực hiện như thế nào?

Quan sát của người tham gia

Quan sát của người tham gia là một phương pháp nghiên cứu thực địa, theo đó nhà nghiên cứu phát triển sự hiểu biết về một nhóm hoặc bối cảnh bằng cách tham gia vào các thói quen và nghi lễ hàng ngày cùng với các thành viên của nhóm.

3/ Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát thực địa

Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát thực địa field research dtm consulting

Nếu bạn muốn được Hướng dẫn tự làm nghiên cứu thị trường (DIY Market Research) nên theo dõi kỹ hơn phần này.

Nghiên cứu không chỉ là thực hiện thí nghiệm và phân tích kết quả. Nó liên quan đến việc thu thập dữ liệu thô và hiểu đối tượng nghiên cứu trong môi trường của nó. Những loại nghiên cứu này phức tạp hơn và là lý do để tạo ra thông tin thực trên quy mô lớn.

Xác định câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu

Bước đầu tiên là xác định câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu của bạn. Bạn muốn có được gì từ nghiên cứu thực địa của mình? Các mục tiêu và kết quả cụ thể của dự án của bạn là gì? Làm thế nào bạn sẽ đo lường thành công của bạn? Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu của bạn phải rõ ràng, phù hợp và khả thi, đồng thời hướng dẫn các quyết định của bạn trong suốt dự án.

Chọn phương pháp và công cụ nghiên cứu

Bước tiếp theo là chọn phương pháp và công cụ nghiên cứu của bạn. Tùy thuộc vào câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu của bạn, bạn có thể sử dụng các phương pháp và công cụ khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng các cuộc phỏng vấn, quan sát, khảo sát, nhóm tiêu điểm hoặc thử nghiệm để thu thập dữ liệu định tính hoặc định lượng. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật số, chẳng hạn như thiết bị ghi âm, máy ảnh hoặc phần mềm để hỗ trợ việc thu thập và phân tích dữ liệu của mình. Bạn nên chọn các phương pháp và công cụ dựa trên tính phù hợp, độ tin cậy và hiệu lực của chúng đối với dự án của bạn.

Lập kế hoạch hậu cần và ngân sách nghiên cứu

Bước thứ ba là lập kế hoạch hậu cần và ngân sách nghiên cứu của bạn. Điều này liên quan đến việc quyết định thời gian, địa điểm và cách thức bạn sẽ tiến hành nghiên cứu thực địa của mình cũng như chi phí.

Bạn nên xem xét các yếu tố như sự sẵn có và khả năng tiếp cận của những người tham gia nghiên cứu của bạn, địa điểm và thời gian nghiên cứu thực địa của bạn, sự cho phép và phê duyệt đạo đức mà bạn cần, thiết bị và tài liệu bạn cần, chi phí đi lại và ăn ở, và các rủi ro và rủi ro có thể xảy ra. bạn có thể phải đối mặt.

Bạn nên lập kế hoạch hậu cần và ngân sách của mình một cách thực tế và linh hoạt, đồng thời thông báo chúng một cách rõ ràng với các bên liên quan của bạn.

câu hỏi khảo sát

Tuyển dụng và chọn người tham gia nghiên cứu

Bước thứ tư là tuyển dụng và lựa chọn những người tham gia nghiên cứu của bạn. Đây là những người sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu và thông tin chi tiết cho nghiên cứu lĩnh vực của bạn.

Bạn nên tuyển dụng và lựa chọn những người tham gia dựa trên mức độ liên quan, tính đa dạng và tính đại diện của họ đối với câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu của bạn. Bạn cũng nên xem xét quy mô và thành phần mẫu của mình, các ưu đãi và thù lao mà bạn sẽ đưa ra, sự đồng ý và bảo mật mà bạn sẽ nhận được cũng như mối quan hệ và lòng tin mà bạn sẽ xây dựng với những người tham gia.

Chuẩn bị tài liệu và giao thức nghiên cứu

Bước thứ năm là chuẩn bị các tài liệu và quy trình nghiên cứu của bạn. Đây là những tài liệu và nguồn lực sẽ hướng dẫn và hỗ trợ việc thu thập và phân tích dữ liệu của bạn. Ví dụ: bạn có thể chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu, hướng dẫn thu thập dữ liệu, kế hoạch phân tích dữ liệu, biểu mẫu đồng ý, biểu mẫu phỏng vấn hoặc kế hoạch quản lý dữ liệu. Bạn nên chuẩn bị các tài liệu và giao thức dựa trên các phương pháp và công cụ nghiên cứu của mình, đồng thời kiểm tra và tinh chỉnh chúng trước khi nghiên cứu thực địa.

Tiến hành một nghiên cứu thử nghiệm thí điểm

Bước thứ sáu và cũng là bước cuối cùng là tiến hành một nghiên cứu thí điểm. Đây là một thử nghiệm quy mô nhỏ về nghiên cứu thực địa của bạn sẽ giúp bạn đánh giá và cải thiện các phương pháp, công cụ, tài liệu, giao thức, hậu cần và ngân sách của mình.

Bạn nên tiến hành một nghiên cứu thử nghiệm với một vài người tham gia tương tự như đối tượng mục tiêu của bạn và thu thập phản hồi từ họ và từ chính bạn. Bạn nên sử dụng phản hồi để xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc thách thức nào có thể ảnh hưởng đến nghiên cứu thực địa của bạn và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào trước khi bạn tiến hành dự án quy mô đầy đủ.

Phân tích dữ liệu thu được

Các nhà nghiên cứu trải qua quá trình phân tích dữ liệu sau khi dữ liệu được thu thập. Các nhà nghiên cứu ghi lại một báo cáo nghiên cứu thực địa chi tiết , giải thích dữ liệu và kết quả của nó. Đưa ra nghiên cứu thực địa một kết luận phù hợp.

Kết luận

Khi thiết kế lên kế hoạch cho một dự án nghiên cứu thị trường nói chung và nghiên cứu thực địa nói riêng, khi lên mục tiêu và kế hoạch kỹ càng là điều luôn cần thiết.

Ngoài ra, DTM Consulting có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và startups trong việc triển khai nghiên cứu/khảo sát thị trường, khách hàng tại Việt Nam với chi phí phù hợp. Hãy LIÊN HỆ để được chúng tôi tư vấn chi tiết.

Share

Gọi ngay