Emphatic – Nghiên cứu xâm nhập

Tiếp tục phần nội dung liên quan đến các phương pháp nghiên cứu và tìm hiểu con người trên thị trường nói chung và môi trừơng số nói riêng, bài viết hôm nay đề cập đến 1 phương pháp khác – Emphatic research.

Emphatic Reseach là gì?

Là tiền đề của phương pháp thiết kế lấy con người làm trung tâm (Human-Centered Design), phương pháp Emphatic Research là kết hợp giữa con người và việc thấu hiểu con người trong quá trình nghiên cứu. Phương pháp này khi quan sát cần tham gia và có sự hòa mình với cộng đồng khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, phương pháp này khác với Social Listening và Netnography, người nghiên cứu phải quan sát, sự đối thoại, động não và hợp tác trực tiếp giữa người nghiên cứu và thành viên cộng đồng để tổng hợp ra những hiểu biết phù hợp nhất.

Nền tảng của Emphatic research là quan sát, tìm kiếm và xác định nhu cầu khách hàng tiềm ẩn để tạo ra sản phẩm mà khách hàng thậm chí không biết họ mong muốn hoặc trong một số trường hợp. Điều này trái ngược với nghiên cứu thị trường truyền thống dựa trên yêu cầu của người tiêu dùng nhằm tránh những thành kiến có thể có trong các cuộc điều tra và câu hỏi, và giảm thiểu cơ hội người tiêu dùng cung cấp thông tin sai lệch.

Xem thêm: Phương pháp quan sát trong nghiên cứu thị trường thực hiện như thế nào?

Triển khai Emphatic Reseach ra sao?

Các quan sát được thực hiện bởi một nhóm nhỏ chuyên gia chẳng hạn như kỹ sư, tâm lý học, marketer và nhà thiết kế. Mỗi chuyên gia sau đó tự tổng hợp, phân tích và đưa ra báo cáo nghiên cứu riêng của mình. Sau đó họ mới họp bàn và thống nhất các kết quả, phương án phù hợp.
Hiệu quả của phương pháp này chắc chắn tốt hơn các phương chúng tôi đã đề cập trên, bởi tính đa chiều do có sự tham gia nhìn nhận và đánh giá từ nhiều yếu tố, nhóm ngành. Tuy nhiên, chi phí cho loại hình nghiên cứu này là không nhỏ, thường phù hợp với các công ty lớn, đủ nguồn lực hơn và thường phù hợp với việc phát triển sản phẩm mới.

 

Xem thêm: Nghiên cứu thực nghiệm

Share

Gọi ngay