Đo “Trình độ” của Marketer theo Thang đo Bloom – Bạn ở mức nào?

Bloom’s Taxonomy – Thang đo Bloom (1956) là gì?

Bloom’s original 1956 Taxonomy

Năm 1956, Benjamin Bloom với các cộng tác viên Max Englehart, Edward Furst, Walter Hill và David Krathwohl đã xuất bản một khung phân loại các mục tiêu giáo dục: Phân loại các mục tiêu giáo dục . Được biết đến với cái tên Bloom’s Taxonomy Khung được xây dựng bởi Bloom và các cộng tác viên của ông bao gồm sáu cấp độ chính: Kiến thức (Knowledge), Hiểu (Comprehension), Ứng dụng (Application), Phân tích (Analysis), Tổng hợp (Synthesis), và Đánh giá (Evaluation). Mức độ  Kiến thức (Knowledge) ở đáy của hình minh họa, bên trên là các kỹ năng và khả năng của người dùng, nhằm ý nghĩa thể hiện rằng Kiến thức (Knowledge) kiến ​​thức là điều kiện tiên quyết cần thiết để đưa các kỹ năng và khả năng này vào thực tiễn.

Trong mỗi cấp độ bao gồm các hoạt động tiêu biểu, tất cả nằm dọc theo sự liên tục từ đơn giản đến phức tạp và cụ thể đến trừu tượng.

The Revised Taxonomy (2001)

Vào năm 2001, một nhóm các nhà tâm lý học nhận thức, nhà lý luận chương trình giảng dạy và nhà nghiên cứu giảng dạy, và các chuyên gia kiểm tra và đánh giá được xuất bản bản sửa đổi của Thang đo Bloom với tiêu đề Nguyên tắc phân loại cho việc dạy, học và đánh giá.*

Các tác giả của phân loại sửa đổi nhấn mạnh tính năng động này, sử dụng động từ và danh động từ để gắn nhãn danh mục và danh mục con của họ (chứ không phải là danh từ của thang đo gốc).

Giống như các nguyên tắc phân loại khác, Bloom mang tính phân cấp, có nghĩa là học ở cấp cao hơn phụ thuộc vào việc đạt được kiến ​​thức và kỹ năng tiên quyết ở cấp thấp hơn. Bạn sẽ thấy Thang đo Bloom thường được hiển thị dưới dạng đồ họa kim tự tháp để giúp thể hiện hệ thống thang đo nhằm nhấn mạnh rằng mỗi cấp được xây dựng trên nền tảng của các cấp trước đó.

Trong thang đo mới đã sửa đổi này, kiến ​​thức là nền tảng của sáu quá trình nhận thức này, nhưng các tác giả của nó đã tạo ra một thang đo riêng biệt về các loại kiến ​​thức được sử dụng trong nhận thức:

1. Cấp độ 1 – Remember (ghi nhớ)

Nhớ là khả năng ghi nhớ và nhận diện thông tin. Nhớ là cần thiết cho tất các mức độ tư duy. Nhớ ở đây được hiểu là nhớ lại những kiến thức đã học một cách máy móc và nhắc lại.

Các hoạt động ví dụ ở cấp Ghi nhớ: ghi nhớ một bài thơ, nhớ lại thủ đô nhà nước, nhớ các công thức toán học

2. Cấp độ 2 – Understand (Hiểu)

Là khả năng mô tả, giải thích, diễn giải, trình bày lại, đưa ra các ví dụ ban đầu về, tóm tắt, tương phản, giải thích, thảo luận.

Ví dụ: sau bài này học viên sẽ có thể mô tả nguyên tắc khi tạo ra một tên thương hiệu mới

3. Cấp độ 3- Apply (Áp dụng)

Là việc tính toán, dự đoán, áp dụng, giải quyết, minh họa, sử dụng, chứng minh, xác định, mô hình, thực hiện, trình bày.

Vận dụng là khả năng sử dụng thông tin và chuyển đổi kiến thức từ dạng này sang dạng khác (sử dụng những kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới). Vận dụng là bắt đầu của mức tư duy sáng tạo. Tức là vận dụng những gì đã học vào đời sống hoặc một tình huống mới.

Ví dụ: sau khi tham dự khóa coaching học viên có thể tự lên được bộ metrics đo lường trong Digital Marketing cho công ty mình.

Xem thêm: Coaching Vs Training có gì khác biệt? Marketer nên lựa chọn dạng nào?

4. Cấp độ 4 – Analyze (phân tích)

Là các hoạt động phân loại, chia nhỏ, phân loại, phân tích, sơ đồ, minh họa, phê bình, đơn giản hóa, liên kết.

Là khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống. Ở mức độ này đòi hỏi khả năng phân nhỏ đối tượng thành các hợp phần cấu thành để hiểu rõ hơn cấu trúc của n

Ví dụ: Để xây dựng được personas khách hàng mục tiêu, marketer cần phân loại và chia nhỏ các loại nhóm khách hàng mục tiêu tiêu biểu

5. Cấp độ 5 – Evaluate (Đánh giá)

Đánh giá là khả năng phán xét giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp. (Hỗ trợ đánh giá bằng lý do/lập luận). Để sử dụng đúng mức độ này, học viên phải có khả năng giải thích tại sao sử dụng những lập luận giá trị để bảo vệ quan điểm.

6. Cấp độ  6 – Create (Sáng tạo)

Đạt được cấp độ nhận thức cao nhất này người học có khả năng tạo ra cái mới, xác lập thông tin, sự vật mới trên cơ sở những thông tin, sự vật đã có.

Các hoạt động ví dụ ở cấp độ Sáng tạo: thiết kế một giải pháp mới cho vấn đề ‘cũ’ nhằm tôn vinh / thừa nhận những thất bại trước đó, xóa các lập luận ít hữu ích nhất trong một bài luận thuyết phục, viết một bài thơ dựa trên một chủ đề và giọng điệu nhất định

Đối chiếu 6 cấp độ nhận thức đã phân tích với các mục tiêu về Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ của người học, một cách tương đối ta thấy:

+ Khi người học đạt được cấp độ nhận thức Nhớ và Hiểu thì cũng đồng nghĩa với các mục tiêu Kiến thức đã thỏa mãn.

+ Để đạt được các mục tiêu về Kỹ năng người học cần có được 2 cấp độ nhận thức cao hơn là Vận dụng và Phân tích.

+ Cuối cùng, để đạt được các mục tiêu cao nhất là có được nhận thức mới, Thái độ mới người học cũng cần có được các cấp độ nhận thức cao nhất là khả năng Đánh giá và khả năng Sáng tạo.

Như vậy để đánh giá kiểm tra được hiệu quả thì trước hết người đào tạo cần xác định được mục tiêu bài học mà học viên cần đạt đến và mức độ đánh giá nhận thức sinh viên. Trên cơ sở đó mới xác định được cách đặt câu hỏi trong kiểm tra đánh giá cho phù hợp.

>>> Xem thêm: Marketer cần gì để thành công? Cách rèn luyện và phát triển bản thân

Marketer muốn nâng cao kỹ năng bản thân nên làm gì?

Sau khi biết và nhớ, hiểu được các kiến thức về Thang do Bloom bạn cho rằng mình đã có những gì và cần học những gì?

Nếu bạn đã cảm thấy bản thân đã qua các cấp độ 1 Remember (ghi nhớ) và Understand (Hiểu) muốn học hỏi thêm về các kỹ năng để có thể Apply (áp dụng) những kiến thức đã học vào thực tiễn? Xa hơn nữa là mong muốn trở thành các nhà quản lý thì cần đạt tới mức độ cao nhất của thang đo Bloom – Create (sáng tạo).

Hiện DTM Consulting đang tổ chức khóa coaching “Essentials of Digital Marketing” dành cho các marketer trẻ đã có kiến thức nền tảng cần cải thiện các kỹ năng áp dụng  thực tiễn.Trong  khóa học này marketer sẽ được:

  • Mindset về đo lường và tối ưu hiệu quả cho chiến dịch cùng những case study thực tế đầy hữu ích
  • Kỹ năng lựa chọn kênh, metrics đo lường trên kênh,…
  •  Định hướng bạn xây dựng và phát triển tư duy Digital Marketing, hệ thống tất cả các kiến thức và kỹ năng vận dụng vào thực tế
  • Bạn sẽ được Networking với những chuyên gia, huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm trong ngành
  •  Trực tiếp lắng nghe và tư vấn giải pháp cho case bạn hay doanh nghiệp bạn đang gặp phải
  • ..

Việc Planning sẽ không còn là nỗi ám ảnh của bạn nữa khi bạn đã hiểu và biết cách làm……

Xem thêm các khóa coaching hỗ trợ marketer khác của chúng tôi: TẠI ĐÂY

*http://acorn.library.vanderbilt.edu/cgi-bin/isbn-search/0321084055

Nguồn tham khảo: CFT, TIPS, capapham

Share

Gọi ngay