Tương lai của Marketer – Cần làm gì để nắm bắt

87% các người làm marketing nói rằng AI và Machine learning đã và đang rất quan trọng đối với thành công của tổ chức của họ, tuy nhiên điều này cũng chính là kĩ năng có khoảng cách lớn nhất giữa vai trò và nguồn cung thực tại trong ngành công nghiệp dữ liệu và marketing. Theo Tim Bond, Trưởng phòng Insights tại DMA thảo luận về lý do tại sao những kỹ năng này rất cần thiết cho tương lai của việc tiến hành marketing thông minh và hiệu quả.

Dữ liệu và công nghệ đã thay đổi cách thức các doanh nghiệp thu hút khách hàng của họ trong thế kỉ 21 này. Triển vọng của AI và Machine learning cách mạng hóa tốc độ mà chúng ta, với tư cách là nhà marketing, có thể hành động đối với insights, dữ liệu để cung cấp nội dung tốt hơn, phù hợp hơn và hấp dẫn hơn cho khách hàng.

Nhiều điều đã được nói về AI trong những năm gần đây, nhưng một điều tiếp tục bị bỏ qua là nhu cầu bức thiết của việc các nhà marketing cần được thúc đẩy để khám phá và phát triển các kỹ năng của riêng họ, cũng như các tổ chức cần nắm bắt môi trường học tập, nâng cao chuyên môn liên tục.

Trong tương lai không xa, các nhà marketing sẽ cần phải thành thạo như nhau trong việc phân tích, tư duy sáng tạo và tích hợp AI. Nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ cần những nhà marketing có thể suy nghĩ như nhà phân tích dữ liệu và nhà phân tích dữ liệu có thể nghĩ như nhà marketing.

Sự gia tăng của nền kinh tế dựa trên dữ liệu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong đầu tư công nghệ. Nhưng các kỹ năng và năng lực chính để sử dụng công nghệ này – dù là AI hay Machine learning – là một thách thức kinh doanh quan trọng. Việc biết và sử dụng các công cụ mới liên tục không phải là câu trả lời. Các nhà marketing phải có khả năng sử dụng công nghệ để làm cho họ năng suất hơn.

Thiếu nguồn lực Marketer có kĩ năng trong tương lai gần

Tương lai của Intelligence marketing sẽ không chỉ phụ thuộc vào đầu tư vào những tiến bộ/ công cụ công nghệ mới nhất. Còn sẽ yêu cầu các nhóm marketing lành nghề giải thích dữ liệu, phân tích xu hướng và tích hợp các nền tảng marketing để phát triển một chiến lược marketing gắn kết. Có lẽ thậm chí quan trọng hơn, nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải thừa nhận tình trạng khó khăn và đưa ra quyết định dựa trên chiến lược gắn kết.

Tuy nhiên, việc thiếu nhân viên với các kỹ năng phù hợp, điều này có thể hạn chế mức độ ảnh hưởng và thành công của AI và Machine Learning. Nghiên cứu gần đây của DMA yêu cầu các nhà marketing xác định các kỹ năng và thách thức đối với các tổ chức của họ ngày hôm nay và tầm quan trọng của chúng trong tương lai. Thật thú vị, nó tiết lộ rằng AI và machine learning là lĩnh vực chuyên môn quan trọng nhất mà các tổ chức phải phát triển kỹ năng nhân viên. Báo cáo đầy đủ sẽ được công bố vào tháng 5 năm 2019 như một phần của  báo cáo Tổng điều tra kỹ năng kinh doanh 2019 .
DMA PSC graphic on AI skills gap

Các kỹ năng về AI và machine learning đã được tìm thấy có sẵn trong 45% các tổ chức. Theo các nhà marketing, 64% nói rằng những kỹ năng này sẽ rất quan trọng đối với sự thành công trong tương lai của các tổ chức tương ứng, cho thấy khoảng cách kỹ năng đáng kể hiện diện trong khảo sát này (19%).

Hơn nữa, 87% nói rằng việc phát triển các kỹ năng về AI và machine learning là điều tối quan trọng đối với thành công hiện tại của tổ chức của họ. Điều này nhấn mạnh sự cấp bách mà các doanh nghiệp sẽ phải giải quyết lỗ hổng kiến thức này nếu họ hy vọng thành công.

Trên thực tế, khi các nhà marketing được hỏi về khả năng của chính họ và các lĩnh vực họ cần phát triển để tiến bộ trong sự nghiệp – như một phần của Điều tra dân số về kỹ năng chuyên môn 2018 – họ một lần nữa nhấn mạnh AI và machine learning chính là chìa khóa. Nhóm kỹ năng đang phát triển này có khoảng cách lớn nhất trong tất cả 33 phân tích, với sự khác biệt 25% giữa tầm quan trọng nhận thức về vai trò hiện tại của các nhà marketing và cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

AI và machine learning đã thúc đẩy marketing thông minh dựa trên phân tích dữ liệu, và tầm quan trọng của chúng sẽ chỉ tăng lên trong tương lai, dẫn đến sự gia tăng các công việc đòi hỏi những kỹ năng này. Theo một phân tích năm 2017 từ trang việc làm số lượng vai trò trong AI đã tăng tới 485% ở Anh kể từ năm 2014 và có gấp đôi số công việc đòi hỏi AI và kỹ năng machine learning khi có ứng viên.

>>> Xem thêm: Marketing Intelligence System – Hệ thống trí tuệ Marketing

Tương lai của ngành công nghiệp dữ liệu và marketing

AI và các hệ thống machine learning sẽ chỉ làm tăng tính khả dụng và phạm vi của dữ liệu, vì vậy các nhà marketing sẽ cần có khả năng diễn giải thông tin này một cách sao cho hiệu quả. Họ cũng sẽ cần hiểu làm thế nào để truyền đạt lại điều này cho các nhóm quản lý và điều chỉnh phương pháp marketing phù hợp. Trong thời đại của AI và machine learning, rất nhiều công nghệ xử lý các nhà marketing và khách hàng của họ mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng áp lực dành cho công nghệ sẽ luôn gia tăng.

Do đó, các nhà marketing sẽ chịu trách nhiệm đào tạo AI sẽ hoạt động thay mặt họ để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Một phần quan trọng của điều này sẽ là khả năng tạo ra các khuôn khổ đạo đức cho các công nghệ mới này hoạt động bên trong. Các nhà marketing sẽ không còn chịu trách nhiệm cho việc bán hàng ngắn hạn và lòng trung thành thương hiệu lâu dài của chính công ty họ mà là hành động của các giải pháp AI mà họ tạo ra. Chúng ta phải đảm bảo rằng người tiêu dùng cảm thấy an toàn trong nền kinh tế dựa trên dữ liệu mới và họ hiểu được lợi ích của việc chia sẻ dữ liệu, cũng như số lượng lớn lợi ích và trải nghiệm cá nhân hóa có sẵn cho họ để trao đổi.

AI và machine learning sẽ tiếp tục đổi mới và cách mạng hóa ngành công nghiệp dữ liệu và marketing, điều đó tôi chắc chắn. Tuy nhiên, để tận dụng công nghệ mới này, chúng ta cần giải quyết các lỗ hổng kỹ năng mà nghiên cứu gần đây xác định, cũng như sự thay đổi văn hóa trong các tổ chức để tin vào sức mạnh của học tập và phát triển. Nếu các nhà marketing trong tổ chức của bạn không thể hiểu và sử dụng công nghệ mới nhất, bạn có thể chắc chắn rằng một trong những đối thủ cạnh tranh của bạn làm và bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

>>> Xem thêm: Các chiến lược kênh trong marketing

Theo Tim Bond

Share

Gọi ngay