Data-driven marketing – marketing dựa trên dữ liệu

Nhắc đến thời đại Công nghệ 4.0, không khỏi nhắc đến Big data – Dữ liệu lớn, cái khái niệm được nhắc đến là một xu hướng không thể tránh khỏi. Người làm marketing ngày nay cần phải biết cách sử dụng dữ liệu mới thực sự đúng như vai trò của họ – người dẫn đường, chỉ lối.
Dữ liệu trong doanh nghiệp: bộ phận bán hàng, kho chứa hàng, nhà máy sản xuất, đối tác,…; dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp: đối thủ, thị trường, văn hóa, xã hội,…

Marketing dựa trên dữ liệu hàm ý việc đưa ra các quyết định marketing dựa vào dữ liệu và bao gồm/nhấn mạnh các công việc thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ cho các quyết định marketing, và thực hiện hoạt động marketing thông qua insights thu được từ dữ liệu có cấu trúc (structured-data) và dữ liệu đa cấu trúc (multi-structured data), với khối lượng dữ liệu ngày càng nhiều, càng lớn, thậm chí vượt qua khả năng các phương pháp/cách thức xử lý truyền thống mà còn gọi là Big Data mà chúng ta hay nhắc đến.

Vì các quyết định marketing được đưa ra dựa trên dữ liệu và insights thu được, Marketing dựa trên dữ liệu sẽ tạo ra những kết quả và thành tích marketing tốt hơn và thúc đẩy những nỗ lực đo lường, đánh giá thành tích từ khâu lên kế hoạch đến triển khai kế hoạch marketing. Việc sử dụng dữ liệu để hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các quyết định marketing có thể làm được nhiều điều hơn việc chỉ là gia tăng trải nghiệm tương tác với khách hàng.

Nhiều bạn inbox page có hỏi về chia sẻ kiến thức liên quan đến big data nhưng bây giờ chúng tôi mới đưa đến cho mọi người là bởi mục đích đầu tiên chúng tôi lập page là hy vọng mỗi cá nhân có thể hiểu một cách đúng đắn vai trò của marketing và có thể có một tầm nhìn tổng quan hơn, xa hơn (tầm nhìn chiến lược) bên cạnh các chiến thuật, xu hướng hiện nay. Bởi nắm được nền tảng vững chắc ta mới hiểu được bản chất của các vấn đề xoay quanh và phát triển từ nền tảng đó.

Và trong các bài viết tiếp theo, sau khi đưa ra được các khái niệm và vấn đề cơ bản mà doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam đang vướng mắc thì chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề “Data – dữ liệu” một phần quan trọng trong việc đưa ra các quyết định marketing

Quy trình 5 bước xây dựng marketing dựa trên dữ liệu

Đừng sợ hay lo lắng khi phải cố gắng xây dựng marketing dựa trên dữ liệu, nó vẫn giữ đúng bản chất và tính chất của chiến lược marketing truyền thống. Nếu bạn đã nắm rõ các vấn đề, khía cạnh quan trọng trong chiến lược marketing nói chung thì việc bạn tiến hành những chiến lược, chiến thuật mang tên “marketing dựa trên dữ liệu” sẽ dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều.
Ngày nay, tất cả các bộ phận marketing hiện đại đều có chung một nền tảng để họ dựa vào: công nghệ, trải nghiệm khách hàng và dữ liệu. Dù mang tên gọi khác hay thêm những bộ phận khác thì họ vẫn phải áp dụng dữ liệu và công nghệ để tạo và gia tăng giá trị cho khách hanfgm từ đó thu lại lợi nhuận.
Theo Lisa Arthur, có 5 bước chính để hướng dẫn bạn tiến hàng một chiến lược marketing dựa trên dữ liệu:
1. Tư duy có tầm chiến lược
2. Tìm kiếm và phá bỏ những tách biệt từ hệ thống cũ
3. Gỡ rối các búi dữ liệu (data hairball – một mớ hỗn độn các tương tác, ứng dụng, thông tin và các quy trình không được tổ chức có hệ thống dẫn đến việc làm phức tạp quy trình và sử dụng dữ liệu)
4. Dùng các chỉ số đo lường làm kim chỉ nam
5. Áp dụng quy trình (process)
Trong các phần tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra chi tiết nội dung cho từng phần, bao gồm cả tư duy chiến lược lẫn các kỹ thuật chiến thuật, tác nghiệp.

Share

Gọi ngay