Hướng dẫn thiết kế bảng khảo sát Test Concept Sản Phẩm

Hướng dẫn thiết kế bảng khảo sát Test Concept Sản Phẩm

Test concept sản phẩm có thể được thực hiện bằng cách khảo sát thị trường. Cuộc khảo sát cần được thiết kế để phân tích cảm nhận của người trả lời về các concept hoặc ý tưởng về sản phẩm của doanh nghiệp.

Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát này sau đó được sử dụng để xác định những gì khách hàng thích hoặc không thích đối với concept sản phẩm mà họ được hỏi.

Dưới đây là những điều mà doanh nghiệp cần lưu ý khi muốn thiết kế khảo sát test cocncept sản phẩm.

Đặt mục tiêu cho khảo sát test concept sản phẩm

Mục tiêu marketing

Test concept sản phẩm, cũng như bất kỳ công việc nào khác, đều cần có một mục tiêu cụ thể. Sau khi đã xác định được mục tiêu, nhà nghiên cứu có thể dễ dàng hơn trong việc đưa ra các câu hỏi hợp lý về concept của sản phẩm.

Nó giúp nhà nghiên cứu suy nghĩ về mục tiêu thực tế của thử nghiệm sản phẩm và các chi tiết, các thông tin cụ thể mà doanh nghiệp muốn biết về khách hàng của mình.

Đặt mục tiêu cụ thể giúp cho doanh nghiệp có thể thiết kế một cuộc khảo sát với các câu hỏi liên quan và thu thập thông tin có ý nghĩa về quan điểm của khách hàng.

>>> Xem thêm: Cách xác định mục tiêu Marketing theo SMART

Thiết kế khảo sát nhất quán

Trong một bảng khảo sát, các câu hỏi có liên quan đến nhau nên được nhóm lại thành các nhóm. Các nhóm này sẽ giúp cho khảo sát tạo ra được một quy trình có thứ tự tốt và giúp người trả lời câu hỏi được dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Khi đó, người trả lời có thể dễ dàng tập trung vào một lĩnh vực trong concept sản phẩm, từ đó cung cấp các thông tin chính xác, sâu sắc, không bị sao lãng.

Thang đo Likert

Thang đo Likert là thang đánh giá với một loạt các lựa chọn câu trả lời được đánh số lẻ, thường từ năm đến bảy. Nhà nghiên cúu có thể đưa các câu hỏi thang điểm Likert vào khảo sát của mình để yêu cầu người trả lời đánh giá ý kiến ​​của họ trên thang điểm năm hoặc bảy điểm từ “rất đồng ý” đến “rất không đồng ý”. Việc sử dụng các câu hỏi theo thang điểm Likert tạo ra một thiết kế nhất quán cho cuộc khảo sát, giúp người trả lời dễ dàng hơn.

Hơn nữa, việc phân tích dữ liệu được thu thập bằng thang đo Likert sẽ dễ dàng hơn.

Sử dụng hình ảnh

Hình ảnh sẽ giúp cho đáp viên trả lời một cách trực quan hơn. Thử nghiệm logo là một ví dụ điển hình khi sử dụng hình ảnh thay vì văn bản. Doanh nghiệp có thể cung cấp các concept khác nhau về thiết kế logo của mình cho người trả lời và yêu cầu họ chọn logo mà họ thấy thích nhất.

Câu hỏi về nhân khẩu học

Các câu hỏi về nhân khẩu học đóng vai trò quan trọng trong bảng khảo sát, đặc biệt là các bảng khảo sát online khi mà không thể biết được ai sẽ trả lời bảng khảo sát. Các câu hỏi nhân khẩu học sẽ giúp phân loại đối tượng, đảm bảo có thể xác định được đối tượng mục tiêu mà cuộc khảo sát nhắm đến.

Nhân khẩu học

Doanh nghiệp có thể nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cực liên quan đến concept sản phẩm. Nhưng nhờ những câu hỏi về nhân khẩu học, doanh nghiệp có thể xác định được rằng phản hồi đó bắt đầu từ ai. Và nếu như những phản hồi đó đều đến từ nhóm không phải đối tượng mục tiêu thì concept sản phẩm đang được test vẫn chưa xảy ra vấn đề. Những dữ liệu mà doanh nghiệp cần quan tâm chỉ đến từ duy nhất đối tượng mục tiêu mà họ xác định.

Xem thêm: Các phương pháp test concept sản phẩm

Trường hợp doanh nghiệp cần Thiết kế test concept sản phẩm

Hướng dẫn thiết kế bảng khảo sát Test Concept Sản Phẩm

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến nhất mà thử nghiệm sản phẩm có thể được áp dụng:

Phát triển sản phẩm mới

Test concept sản phẩm được sử dụng rộng rãi bởi các công ty để đưa ra quyết định trong khi phát triển sản phẩm mới. Nhờ việc này mà có thể tìm ra những tính năng mà khách hàng quan tâm mà sản phẩm chưa có. Đồng thời có thể biết được những điểm khó khăn mà khách hàng phải đối mặt với các tính năng hiện có.

Thực hiện khảo sát này có thể giúp doanh nghiệp đánh giá kỳ vọng của khách hàng, thực hiện các điều chỉnh và ra mắt sản phẩm của mình thành công.

Thử nghiệm logo mới

Logo của doanh nghiệp là một phần quan trọng của thương hiệu. Thông thường, đó là điều đầu tiên mà khách hàng nhận thấy về doanh nghiệp. Do đó, trong khi thiết kế một logo mới, điều cần thiết là phải biết khách hàng có thể phản ứng như thế nào với thiết kế mới và truyền đạt trực quan thương hiệu.

Đây là một cách tuyệt vời để thử nghiệm các thiết kế khác nhau và phát triển một logo gây được tiếng vang với khách hàng.

Nhiều trường hợp cần thiết khác

Không chỉ trong phát triển sản phẩm mới hay thử nghiệm logo mới, test concept sản phẩm có thể được thực hiện vào nhiều trường hợp khác nhau nữa giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào.

Nguồn tham khảo: Questionpro

Share

Gọi ngay