Google Ads với cập nhật quan trọng

Chú ý: Google ads mở rộng quảng cáo đến các từ khóa liên quan

Vào ngày cuối cùng của tháng 7, Google đã thông báo rằng họ sẽ phân phối quảng cáo rộng hơn đến các từ khóa đồng nghĩa. Cộng đồng SEM/PPC có lẽ không hề bất ngờ về động thái này của Google, nhưng dù sao thì cái nó mang đến là sự chán nản.

Nếu như Google mở rộng phân phối quảng cáo đến các loại cụm từ khóa khác, nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ phân phối rộng hơn. Và hiển nhiên là đến cả những nơi mà bạn không muốn nó xuất hiện.

Google vẫn đang tiếp tục nới lỏng đối với các từ khóa liên quan. Và động thái này có vẻ với mục đích là giảm sự cạnh tranh giữa các từ khóa với nhau.

Google Ads với cập nhật quan trọng

Google Ads với cập nhật quan trọng

Công cụ kết hợp rộng

Công cụ kết hợp rộng (Broad Match Modifier) trong lịch sử nó chỉ có thể kết hợp đối với các từ sai chính tả, số ít hay số nhiều, từ viết tắt, từ nguyên gốc và dấu.

Sau bản update lần này, công cụ này còn có thể kết hợp đối với các từ gần nghĩa, đồng nghĩa.

Phrase Match (kết hợp cụm từ)

Phrase match cho phép quảng cáo của bạn hiển thị đối với những truy vấn trên Google mà có chứa cụm từ khóa của bạn.

Sau bản update này, thì giờ đây nó còn hiển thị đối với các từ khóa gần nghĩa, đồng nghĩa  cho các truy vấn.

Phản ứng của cộng đồng

Nhìn chung thì cộng đồng quảng cáo phản ứng theo một cách khá là tiêu cực đối với bản update này.

Dưới đây là một số tweet trên twitter của những marketer khá được quan tâm:

“Lại thêm một ngày khác, một ngày ném tiền qua cửa sổ.” – David Iwano.

“Mỗi cuộc gọi tôi nhận được từ đại diện của Google Ads khiến tôi cảm thấy như là việc lãng phí tiền của người khác chính xác là những gì họ đang cố gắng làm.” – Daniel Klotz.

“Tôi ước Google Ads nhận ra rằng hầu hết các marketer phải quản lý và kiểm soát các bất thường. Vì thế những thay đổi lần này chỉ đơn giản là mang lại nhiều việc thêm cho chúng tôi mà thôi.” – @emlas

Vậy còn bạn, bạn đánh giá sao về những cập nhật của Google Ads?

Nguồn: SERoundable

Share

Gọi ngay