Lắng nghe người dùng trên Digital Marketing

Digital marketing không phải là để thay thế marketing truyền thống. Thay vào đó cả 2 nên cùng tồn tại và hỗ trợ vai trò cho nhau trong suốt hành trình khách hàng.

Ở giai đoạn đầu tiên trong quá trình tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng, marketing truyền thống đóng vai trò chính trong việc xây dựng sự nhận biết thương hiệu và tạo nhu cầu. Khi sự tương tác gia tăng và khách hàng đòi hỏi mối quan hệ gần gũi hơn với doanh nghiệp/thương hiệu thì vai trò của digital marketing trở nên quan trọng. Vai trò quan trọng nhất của digital marketing là thúc đẩy hành động và ủng hộ. Ngoài ra, với những doanh nghiệp/thương hiệu nhỏ, vai trò của digital marketing chiếm hầu hết trong các giai đoạn truyền thông ( từ nhận biết thương hiệu thông qua sự hiện diện trên internet đến các giai đoạn tương tác, ủng hộ sau mua hàng). Thay vì phục vụ khách hàng theo cách truyền thống doanh nghiệp nên thể hiện sự chân thành bằng cách lắng nghe, phản hồi và không ngừng thực hiện những cam kết đã đưa ra.

social media marketing

Lắng nghe người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội là một quy trình chủ động giám sát những điều được thảo luận về một thương hiệu trên internet đặc biết trên các kênh social media và các cộng đồng trực tuyến. Việc lắng nghe khách hàng giúp doanh nghiệp đánh giá, theo dõi các cuộc trò chuyện diễn ra xung quang nội dung marketing, xác định khách hàng tiềm năng và quản lí mối quan hệ với khách hàng phát hiện khủng hoảng xuất hiện. Ngoài ra, lắng nghe các cuộc thảo luận của khách hàng còn đem lại những thông tin, dữ liệu hữu ích nhất là các cuộc nghiên cứu thị trường mà đôi khi tiến hành phỏng vấn, khảo sát khách hàng không nói sự thật. Thực tế, khách hàng đôi khi không thể bày tỏ hết những gì họ nghĩ mặc dù họ muốn như vậy. Khách hàng thường thoải mái hơn khi chia sẻ, trao đổi hàng ngày với bạn bè với người khác khi không có tác động hay ảnh hưởng từ người phỏng vấn, người hỏi,…

Share

Gọi ngay