6 nấc thang trong nghề Marketing: Bạn muốn trở thành ai trong tương lai?

1. Chief Marketing Officers (CMO)

Chief Marketing Officers chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển chiến lược kinh doanh marketing và kế hoạch hoạt động lâu dài cho doanh nghiệp.

2. Marketing Director

Marketing Director tham gia vào các quá trình ra quyết định liên quan đến chiến lược marketing khác nhau cùng với các nhân viên khác ở cấp doanh nghiệp và thực hiện một loạt các dự án marketing. Giám đốc marketing cũng hỗ trợ CMO trong chiến lược chiến dịch marketing cho tổ chức và để thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất cho tất cả các nhân viên của bộ phận marketing.

 3. Vice-President Marketing

Vice-President Marketing chịu trách nhiệm tách cho các các chính sách và hoạch định chiến lược liên quan đến marketing cho các bộ phận và người đứng đầu dự án. Sau đó, là người bàn giao các nhiệm vụ tách biệt và giám sát & quản lý các nhiệm vụ từ cấp cao đến các cấp bên dưới

4. Marketing Manager

Marketing Manager thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác nhau trong bộ phận của mình. Các trách nhiệm chính bao gồm phát triển các chính sách và nhiệm vụ khác nhau liên quan đến các hoạt động marketing, tiến hành lập kế hoạch kinh doanh cụ thể cho khu vực đó và báo cáo với quản lý cấp trên .

5. Assistant Manager Marketing (Leader Marketing)

Assistant Manager Marketing có trách nhiệm hỗ trợ người quản lý marketing trong các hoạt động khác nhau. Nhưng trách nhiệm chính của trợ lý quản lí marketing là chịu trách nhiệm phụ trách toàn bộ Marketing Executive, bàn giao và kiểm tra, giám sát trực tiếp và thường xuyên về các mục tiêu và báo cáo tiến độ hiệu quả, kết quả hoạt động hàng ngày, hàng tuần,…

6. Marketing Executive

Marketing Executive thường là người vận hành, triển khai trực tiếp các hoạt động marketing về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Marketing Executive có vai trò và nhiệm vụ công việc khác nhau tùy thuộc vào phân công từ Leader, Manager.
Có rất nhiều cách thức phân cấp về vị trí và chức vụ liên quan đến Marketing, tuy nhiên chúng tôi đề cập đến các vị trí chung và chính nhất mà tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp sẽ có từ cấp Marketing Executive đến CMO.
Nguồn: Tổng hợp và sưu tầm
Mời bạn xem thêm:

Vị trí nào phù hợp với bạn trong Marketing?

 

 

 

 

Share

Gọi ngay