09/11/2019

Phân tích dữ liệu được thực hiện như thế nào?

Phân tích dữ liệu là quá trình đánh giá dữ liệu bằng các công cụ phân tích, thống kê để khám phá […]
08/11/2019

Làm sao để phân tích cơ hội thị trường cho sản phẩm mới?

Phân tích cơ hội thị trường (Market opportunity analysis) ­­là một quá trình để đánh giá tiềm năng của một thị trường, […]
07/11/2019

Làm sao để hiểu khách hàng đang cần gì?

Một doanh nghiệp không thể tồn tại mà không liên tục nỗ lực để hiểu rõ hơn của khách hàng đang cần […]