Bạn có thể tải các dạng báo cáo marketing của chúng tôi bất cứ lúc nào. TẠI ĐÂY:

[Marketing Report] Báo cáo hành vi chia sẻ thông tin về sản phẩm thời trang trên Facebook

Nghiên cứu thị trường

Bạn có biết DTM đang hỗ trợ các SMEs, startups triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường, insight khách hàng và tư vấn marketing với chi phí chỉ từ 20 triệu?

Gọi ngay