Bạn có biết DTM lConsulting  đang hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển năng lực marketing bên trong của mình để có thể chủ động lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing một cách hiệu quả, đảm bảo sự gắn kết với những mục tiêu kinh doanh và phát triển khác, giảm thiểu sự phụ thuộc các agency bên ngoài,... ?

Gọi ngay