Bạn có thể tải các dạng báo cáo marketing của chúng tôi bất cứ lúc nào. TẠI ĐÂY:

[BÁO CÁO] Khám phá đặc điểm và lối sống thế hệ Alpha 2020

Bạn có biết DTM đang hỗ trợ các SMEs, startups triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường, insight khách hàng và tư vấn marketing tất cả chỉ với chi phí chỉ từ 20 triệu?

Gọi ngay