banner

 

Với chủ trương giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, start up tại Việt Nam, DTM Consulting luôn hy vọng và cam kết một  sự đồng hành dài lâu cùng doanh nghiệp. Dù mới đi vào hoạt động nhưng DTM Consulting đã nhận được sự tin tưởng nhờ đội ngũ cố vấn chuyên sâu với nhiều năm kinh nghiệm. Hiện tại, DTM Consulting đã và đang là doanh nghiệp tư vấn chiến lược, hỗ trợ triển khai các kênh truyền thông cho thương hiệu Home Care, Ferosh.vn, iChip.vn, Game Changer,… và xây dựng và huấn luyện chuyên môn cho đội ngũ Marketing tại Javico
Tuy nhiên, tầm nhìn trong tương lai của DTM Consulting trở thành đơn vị tư vấn và hỗ trợ hàng đầu các hoạt động về Digital Marketing cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.

DTM Consulting tự hào là đơn vị sẵn sàng cam kết đồng hành dài lâu cùng sự phát triển với doanh nghiệp, điều mà hiện nay các doanh nghiệp tư vấn, agency đang bỏ ngỏ bởi đa phần các đơn vị thuê ngoài thường chạy các chiến dịch mang tính ngắn hạn. Vậy nên hiệu quả và kết quả cũng thường mang tính ngắn hạn mà không bảo đảm được về dài lâu, vững chắc.

Hãy gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi giải quyết