Xây dựng đội ngũ marketing nội bộ

Đối với DTM Consulting việc xây dựng đội ngũ Marketing không chỉ đơn giản là việc huấn luyện, đào tạo nhân sự nội bộ về chuyên môn, mà còn là việc thiết kế và xây dựng một phòng ban Marketing hội tụ những đặc điểm “3 có”:
➣ Có tính bài bản
➣ Có chuyên môn sâu
➣ Có hệ thống

Phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp, theo chiến lược hoạch định đã xây dựng nhất là những doanh nghiệp thiếu quản lí cao cấp về Marketing và hoạch định chiến lược. Điều này giúp giảm tải rất nhiều về chi phí cho doanh nghiệp:
➣ Thứ nhất, tận dụng nguồn lực vốn có.
➣ Thứ hai, chi phí thuê ngoài dịch vụ này ít hơn rất nhiều việc thuê 1 quản lí cấp cao về doanh nghiệp. Thêm vào đó, về chuyên môn và kĩ năng nhân sự được nâng cao rất nhiều.
Và đặc biệt, đội ngũ nội bộ doanh nghiệp luôn là người hiểu rõ doanh nghiệp, thường có một sự tận tâm với công việc trong việc phát triển kinh doanh của công ty.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CỦA CHÚNG TÔI

1. Tiếp xúc, trao đổi với cá nhân/tổ chức, nhằm:
- Đánh giá, phân tích thực trạng hiện có gồm nguồn nhân lực, thị trường, nguồn vốn
- Định hướng phát triển và tầm nhìn tương lai: quy mô, phương án hành động, hoạt động dự kiến
2. Lập kế hoạch, proposal: Lập kế hoạch/proposal các phương pháp xây dựng, đào tạo đội ngũ: số lượng, vị trí, chuyên môn, cơ cấu tổ chức
3. Tiến hành triển khai xây dựng. đào tạo và tuyển dụng (nếu cần)

Mọi thông tin chi tiết hơn xin hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn cụ thể


Hãy gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi giải quyết

Liên hệ tư vấn