Tư vấn, hỗ trợ triển khai, vận hành Marketing

Là việc triển khai các hoạt động tác nghiệp Marketing một cách hiệu quả, và đảm bảo sự gắn kết với những mục tiêu dài hạn như triển khai kế hoạch Marketing tích hợp, Marketing Mix, vận hành chiến dịch xúc tiến bán, Quảng cáo, Influencer Marketing,...
Ngoài các hoạt động về tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp mang tầm vóc dài hạn, DTM Consulting sẽ giúp doanh nghiệp triển khai kế hoạch Marketing trên tất cả các kênh kỹ thuật số và truyền thống, cùng với đó là hoạt động giám sát, điều chỉnh và tư vấn định hướng song hành với doanh nghiệp.
Khác với các doanh nghiệp tư vấn, agency về Digital Marketing nói riêng và Marketing nói chung, DTM Consulting vẫn sẽ đồng hành và chịu trách nhiệm với hiệu quả chiến dịch triển khai ngay khi kết thúc chiến dịch. Bảo đảm được hiệu quả và mục tiêu triển khai hoạt động marketing.
Điều này giúp nhân viên doanh nghiệp học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kĩ năng hơn, trau dồi kinh nghiệm cho bộ phận nội bộ doanh nghiệp.QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Trao đổi, tư vấn với doanh nghiệp
➣ Đánh giá, phân tích thực trạng doanh nghiệp: Thị trường, khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, ngân sách, nguồn nhân lực,..
➣Trao đổi và thảo luận về nhu cầu, mục tiêu dự án, ngân sách, nhân sự, kĩ thuật,...
2. Xây dựng bản kế hoạch đề xuất phướng án, hoạt động triển khai
3. Triển khai vận hành, giám sát và đánh giá các hoạt động của kế hoạch
DTM Consulting khao khát tạo ra giá trị cốt lõi và bền vững với sứ mệnh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững nhất, làm tiền đề cho việc thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng không ngừng tiến bước thành công của doanh nghiệp.
Mọi thông tin chi tiết hơn xin hãy Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn cụ thể hơn


Hãy gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi giải quyết

Liên hệ tư vấn