Tư vấn, xây dựng kế hoạch chiến lược Marketing

Thấu hiểu điểm khó khăn của các cá nhân, doanh nghiệp Việt về marketing nói chung và Marketing chuyển đổi số nói riêng DTMConsulting hy vọng có thể nâng cao nhận thức và đem lại giá trị tối ưu cho bạn, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đang hoạt động, kinh doanh các ngành nghề có liên quan hoặc cần đến các hoạt động Marketing và chuyển đổi số.
DTM Consulting là đơn vị đi đầu trong các hoạt động:
➣ Tư vấn và triển khai chiến lược Marketing tổng thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
➣ Tìm hiểu, nghiên cứu insights khách hàng, thị trường mục tiêu
➣ Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và định hướng chiến lược dài hạn
➣ Sáng tạo thông điệp, xây dựng và phát triển thương hiệu…
Đặc biệt, Công ty sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian trước khi triển khai kế hoạch đến khi doanh nghiệp đạt được những mục tiêu thành công nhất định.
Điều này xuất phát từ việc thực tế điểm yếu trong các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu nhân sự và lãnh đạo cấp cao trong quá trình quản lí và điều hành triển khai các hoạt động. Do đó hầu hết các hoạt động Marketing đa phần hướng đến các mục tiêu ngắn hạn, thiếu liên kết và dồn bộ. Nói cách khác, là các doanh nghiệp không có chiến lược Marketing dài hạn. Cùng với đó, là chi phí tuyển dụng hay thuê các cố vấn, quản lí cấp cao khá cao, đôi khi doanh nghiệp khó hoặc không thể tuyển được quản lý cho các phòng ban.QUY TRÌNH TƯ VẤN - LÊN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Trước khi đi đến kí kết một hợp đồng, mối quan hệ với bất cứ đối tác nào, DTM luôn chú trọng đến yếu tố gắn bó và phát triển lâu bền. nên chúng tôi luôn tìm hiểu và nghiên cứu kĩ các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó mới có thể đưa ra đề xuất chiến lược và giải pháp Marketing hiệu quả phù hợp với doanh nghiệp, ngành hàng.
Đặc biệt, chúng tôi hoạt động vì mục tiêu đem lại giá trị tối ưu giúp ích cho doanh nghiệp. Vậy nên trong quá trình nghiên cứu và thăm dò đối tác, nếu doanh nghiệp có những hoạt động mà chúng tôi cảm thấy không phù hợp với mục tiêu của DTM thì chúng tôi sẵn sàng từ chối không vì mục đích lợi nhuận.
1. Tiếp xúc, trao đổi với cá nhân/tổ chức, nhằm:
- Đánh giá, phân tích thực trạng hiện có gồm nguồn nhân lực, thị trường, nguồn vốn
- Nắm được định hướng, mong muốn và mức độ phát triển: quy mô, hiệu quả hoạt động, thị trường, sản phẩm,...
2. Tư vấn, đề xuất phương pháp, cách thức tối ưu cho các hoạt động cho tương lai, định hướng phát triển cụ thể
3. Lập kế hoạch và Tiến hành triển khai xây dựng (nếu cần)

Mọi thông tin chi tiết hơn xin hãy Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn cụ thể


Hãy gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi giải quyết

Liên hệ tư vấn