Huấn luyện, đào tạo trải nghiệm


Mỗi doanh nghiệp muốn phát triển bền vững và lâu dài, đều cần đến 1 đội ngũ nhân sự nội bộ với chuyên môn vững chắc và hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên trên thực tế, các doanh nghiệp tại Việt Nam thường tuyển dụng nhân sự mang tính tự phát kỹ năng và chuyên môn không đồng đều. Điều này dẫn đến hiệu quả trong và sau khi triển khai các hoạt động không thực sự tối ưu.

Lý do vì chính các doanh nghiệp đó còn thiếu nhiều nguồn lực như chi phí thuê những quản lí, lãnh đạo cấp cao, chi phí đào tạo chuyên sâu, chi phí lập thành những bộ phận riêng,....
Nắm bắt được điều này, DTM Consulting đã xây dựng dịch vụ huấn luyện, đào tạo trải nghiệm thực tiễn dành cho nhân sự tại mỗi doanh nghiệp. Đào tạo (qua trải nghiệm thực tiễn), huấn luyện giúp các Marketers phát triển những hiểu biết và kỹ năng liên quan đến marketing, đặc biệt về:
➣ Lập kế hoạch Marketing / Digital Marketing.
➣ Nghiên cứu thị trường (đặc biệt trong môi trường Internet: thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu khách hàng.
➣ Nắm nắt insights khách hàng.
➣ Xây dựng personas khách hàng.
➣ Xác định hành trình khách hàng.


Hãy gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi giải quyết

Liên hệ tư vấn